พิธีมอบรางวัลการประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา ปี 2562

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา ปี 2562 ประกอบด้วย ผลงานประเภทเรียงความ เรื่องสั้น และกวีนิพนธ์ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อําเภอของสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือศิลปวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย
 
ศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2562
(เริ่มลงทะเบียน เวลา 14:00 น.)
 
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
 
พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ภาพสะท้อนชายแดนใต้ผ่านงานวรรณกรรม : เรื่องเล่าจากบ้านเรา” เวลา 15:30 – 16:30 น. โดย สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (คณะกรรมการตัดสินฯ) วนิดา เต๊ะหลง จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะกรรมการคัดสรรฯ) และ ผศ. พิเชฐ แสงทอง จากภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ผู้แทนสถาบันการศึกษาที่ร่วมดำเนินการจัดอบรมในพื้นที่)
[ชมย้อนหลัง] บรรยากาศพิธีมอบรางวัลการประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา ปี 2562 (22 สิงหาคม 2562)

พิธีมอบรางวัลการประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา ปี2562 ฌ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โพสต์โดย RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019X