นิทรรศการ PASSION PRESS

นิทรรศการโครงการแสดงวิทยานิพนธ์ PASSION PRESS

โดยนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ระหว่างวันที่ 17 – 29 กันยายน 2562

(พิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.)

 

ณ ห้องนิทรรศการ 5 และ U-Gallery ชั้น 2

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯX