ความเพียร

ผลงาน     ความเพียร

ศิลปิน      จักรพรรณ เทศทัศน์

ขนาด       ๑๒๐ X ๑๐๐ ซม.

ปีที่สร้าง  ๒๕๖๐

จักรพรรณ เทศทัศน์ สร้างผลงาน “ความเพียร”เพื่อเข้าประกวดภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี เจ้าตัวเคยได้อ่าน“พระมหาชนก” พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แล้วก็นึกถึงในหลวง รัชกาลที่ ๙ ว่า ทรงเปรียบเสมือนพระมหาชนก ผู้มีความเพียรเป็นที่ตั้ง จึงตัดสินใจวาดรูปพอร์ทเทรตเป็นพระบรมสาทิศลักษณ์ของพระองค์

“ พระองค์ทรงให้แรงบันดาลใจในเรื่องของความเพียร และการทรงงาน ซึ่งได้นำมาปรับใช้ ทุก ๆ อย่าง จะดีหรือไม่ดี จะถูกใจหรือไม่ถูกใจ อย่างน้อยขอให้ได้ลองทำ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานเพื่อตัวเองหรือเพื่อผู้อื่น จะมีผลนิดเดียว หรือจะมีผลมากมาย ต้องลงมือทำ และพยายามให้เกิดผล เหมือนที่พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างของความเพียร “

Category

Art collection

X