ฝนตกไม่ทั่วแผ่นดิน

ชื่อศิลปิน เปจัง มิตรสาธิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงใหม่
ชื่อผลงาน ฝนตกไม่ทั่วแผ่นดิน
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด ๖๐ x ๙๐ เซนติเมตร
แนวความคิด
รับแรงบันดาลใจจากความไม่เท่าเทียมกันของช่วงเวลาที่เมืองเวนิสกับช่วงเวลาที่บ้านเกิดของกระผม ซึ่งฝนตกที่เมืองเวนิส แต่ในขณะที่บ้านเกิดของกระผมกำลังรอฝนตก

Category

Art collection

X