พุทธบูชามาลัยชัยมงคล

พุทธบูชามาลัยชัยมงคล
เลขทะเบียน : สศร.๙๙๑๕-๐๐๕-๐๐๐๑/๕๓
ศิลปิน : นายธนฤทธิ์ ทิพย์วารี
ชื่อผลงาน : พุทธบูชามาลัยชัยมงคล
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด :
ปีสร้าง :
สมบัติของ : สศร.
ประวัติ การแสดงผลงาน :
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

Category

Art collection

X