รุ่งเรือง

ชื่อศิลปิน ธีรพล สีสังข์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผลงาน รุ่งเรือง
ขนาด ๔๐ x ๔๐ x ๗๐ เซนติเมตร
เทคนิค ขดเส้นโลหะ ตัดแผ่นทองคำเปลว
แนวความคิด
ความอุดมมั่งคั่ง ล้วนก่อเกิดสิ่งที่สง่างาม งดงาม และมั่นคง

Category

Art collection

X