ล่องเรือ Gondola

ชื่อศิลปิน ภัทราภรณ์ จันทรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชื่อผลงาน ล่องเรือ Gondola
ขนาด ๖๐ x ๙๐ เซนติเมตร
เทคนิค สีน้ำมันและสีอะคริลิคบนผ้าใบ
แนวความคิด
ช่วงเวลาที่ฉันได้ใช้ชีวิตอยูู่ในเมืองเวนิสนั้น จะมีบางเวลาทที่ฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนป่าที่ได้มาเปิดโลกใหม่ ทุกอย่างเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ฉันต้องเรียนรู้ ฉันจึงนำตัวละครในวรรณคดีไทยมาใช้ เพื่อเปรียบเทียบความรู้สึกของตัวเอง และจินตนาการเป็นเงาะป่านั่งเรือกอนโดลากับโมนาลิซา ท่ามกลางความสวยงามของเมืองเวนิส

Category

Art collection

X