สถาปัต อิตาลี

ชื่อศิลปิน ธนพล ขวัญทองยิ้ม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อผลงาน สถาปัต อิตาลี
เทคนิค สีฝุ่นรองพื้น ดินสอพอง
ขนาด ๖๐ × ๘๐ เซนติเมตร
แนวความคิด
ถ้าพูดถึงอิตาลีก็ไม่พ้นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและโดดเด่นทำ ให้ข้าพเจ้ าเกิดความประทับใจ จึงนำ มาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะลักษณะรูปแบบเหมือนจริงเทคนิคสีฝุ่นรองพื้นดินสอพองผ่านมุมมองความงามของรูปทรงสถาปัตยกรรมรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงชีวิต ความเรียบง่ายของคนอิตาลี

Category

Art collection

X