แม่กับลูก

แม่กับลูก
เลขทะเบียน : สศร.๙๙๑๕-๐๐๕-๐๐๐๒/๔๙
ศิลปิน : นายเขียน ยิ้มศิริ
ชื่อผลงาน : แม่กับลูก
เทคนิค : หล่อโลหะสัมฤทธิ์
ขนาด : สูง ๘๕ ซม..
ปีสร้าง :
สมบัติของ : สศร.
ประวัติ การแสดงผลงาน : นิทรรศการ “รอยยิ้มสยาม
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ ๒๕๔๘

Category

Art collection

X