Untitled (Camouflage Legs) 02

 

ศิลปิน : ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช

ผลงาน : Untitled (Camouflage Legs) 02

ปี : 2561

เทคนิค : สื่อผสม

ขนาดผลงาน : 219 x 286 ซม.

ในผลงาน Untitled (Camouflage Legs) 02 ฤกษ์ฤทธิ์ยังคงยึดแนวคิดในการใช้ศิลปะเป็นตัวสื่อสารถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคม ครั้งนี้ศิลปินเลือกสื่อสารออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมสื่อผสม ส่งตรงประสบการณ์การรับรู้ถึงผู้ชมโดยตรงผ่านการมองเห็น ภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบชิ้นนี้เริ่มต้นด้วยการปิดพื้นหลังทั้งหมดด้วยหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ ก่อนจะวาดทับด้วยกำแพงอิฐ สื่อนัยถึงการปิดกั้น สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองระดับประเทศเรื่องนโยบายการสร้างกำแพงกั้นระหว่างพรมแดนสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ที่ไม่ได้เป็นเพียงการปิดกั้นผู้อพยพในเชิงกายภาพเท่านั้น แต่โดยเนื้อแท้แล้วคือการปิดกั้นเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จากสื่อจำนวนมาก

ประเด็นทางสังคมอันร้อนแรงในโลกตะวันตกนี้ถูกนำมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยภายใต้รัฐบาลทหารชุดล่าสุดที่ครองอำนาจยาวนานเกือบห้าปี (พ.ศ. 2557 – 2562) เครื่องแต่งกายลายพรางแขวนห้อยลงมาจากกำแพง และมีรองเท้าท็อปบู้ตของทหารที่ปรากฏให้เห็นแต่ส่วนฝ่าเท้าด้านล่างสื่อความหมายถึงการเหยียบย่ำ โดยเฉพาะรอยรองเท้าขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนกำลังพุ่งตรงมายังผู้ชมที่กำลังขบคิดเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ในภาพเพื่อไม่ให้เกิดการรับรู้เรื่องราวใด ๆ ที่ถูกบดบังอยู่ด้านหลังกำแพง

 

ผลงานจากนิทรรศการศิลปะสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (OCAC’s ART COLLECTION)

สามารถชมนิทรรศการฯ

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2564 ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 และ

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โทร. 02 209 3757

ซึ่งนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะสะสมฯ (OCAC’s ART COLLECTION) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินผู้สร้างคุณค่าในเชิงสุนทรียะอันเป็น เครื่องสะท้อนประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัยให้เป็นที่ประจักษ์ โดยได้นำผลงานศิลปะอันล้ำค่ามาจัดแสดงให้ชม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร มากกว่า 70 ผลงาน (ครั้งที่ 1)

Category

Art collection, Art of the month

X