นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น “ศิลปาธร” ประจำปีพุทธศักราช 2562

นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น “ศิลปาธร” ประจำปีพุทธศักราช 2562

 

นที อุตฤทธิ์ (สาขาทัศนศิลป์)
วรพจน์ พันธุ์พงศ์ (สาขาวรรณศิลป์)
อานันท์ นาคคง (สาขาดนตรี)
ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ (สาขาศิลปะการแสดง)
สยมภู มุกดีพร้อม (สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว)
บุญเสริม เปรมธาดา (สาขาสถาปัตยกรรม)
สิงห์ อินทรชูโต (สาขาศิลปะการออกแบบ)

 

จัดแสดง ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2562
(ปิดทำการในวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

 

 X