นิทรรศการ “สร้างฝัน”

กลุ่ม ชอ ศอ 24 ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชมนิทรรศการ “สร้างฝัน” (ผลงานโดย กลุ่ม ชอ ศอ 24)
ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ ห้องปฏิบัติการ 2
ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2562

 


 

กำหนดการพิธีเปิดนิทรรศการศิลปรังสรรค์ ครั้งที่ 5 “สร้างฝัน”
โดยกลุ่ม ชอ ศอ 24 ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 16:00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

16:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

16:30 น. อาจารย์ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ และ ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด ทำพิธีเปิดงานและรับชมผลงานX