ยินดีต้อนรับสู่

VIRTUAL TOUR 360

สัมผัสประสบการณ์ต่างๆ ของการท่องเที่ยวนิทรรศการออนไลน์

เลื่อนลงเพื่อเลือกดูนิทรรศการ

นิทรรศการออนไลน์

 • นิทรรศการทั้งหมด
 • ผลงานศิลปาธร
 • เฉลิมพระเกียรติ
 • ผลงานศิลป์
 • ภาพถ่าย
 • ศิลปะการเเสดง
 • สถาปัตยกรรม
 • อื่นๆ
  • ภาพยนตร์
  • ดนตรี
  • ออกแบบเครื่องแต่งกาย
  • วิทยานิพนธ์
  • อาเซียน
แสดงผล 97 นิทรรศการ

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 6 ออนไลน์

26/03/2564 - 26/03/2564


นิทรรศการ ILLUMINA

09/03/2564 - 20/03/2564


นิทรรศการศิลปะ “7 รอบนักษัตร ปรีชา อรชุนกะ”

07/02/2564 - 04/03/2564


นิทรรศการ The Company 10 ปีแห่งการเดินทางของพิเชษฐ์ กลั่นชื่น

07/03/2564 - 30/03/2564


นิทรรศการผ้าไทยชายแดนใต้สู่สากล

16/02/2564 - 27/02/2564


นิทรรศการ “อาเซียนลี้ลับ: ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ”

13/11/2563 - 30/12/2563


นิทรรศการโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก (สาขาทัศนศิลป์)

30/10/2563 - 29/01/2564


นิทรรศการโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก (สาขาภาพถ่าย)

30/10/2563 - 29/01/2564


นิทรรศการศิลป์กรรม EYE SCRAMBLE

08/01/2564 - 20/01/2564


นิทรรศการ “จินตภาพทวารบาลวัดหลวง”

24/11/2563 - 30/12/2563


นิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์”

03/12/2563 - 27/12/2563


Silp Isan Contemporary Art Exhibition

18/09/2563-27/09/2563


นิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่าย Thailand Biennale, Krabi 2018 โดยกลุ่ม KPR

09/09/2563 - 27/09/2563


โครงการ ศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก (Young Artists Talent # 1-11)

11/09/2563 - 29/09/2563


นิทรรศการจิตรกรรมสื่อสีน้ำ Watercolor Media

09/09/2563 - 27/09/2563


MUT2020 Beauty Exhibition

01/09/2563-10/10/2563


นิทรรศการ “LOOKING 9”

02/08/2563 - 30/08/2563


นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

03/08/2563 - 23/08/2563


“ผ้าไทยใส่สบาย” Contemporary Fashion Competition 2020

24/07/2563 - 03/08/2563


THE RELATION ART THESIS EXHIBITION

22/07/2563 - 30/07/2563


Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa

19/06/2563 - 19/07/2563


นิทรรศการ SANAN ART THESIS EXHIBITION

04/06/2563 - 14/06/2563


นิทรรศการ 5 Artists Conflux

03/03/2563 - 29/03/2563


ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Cultural Center

-


CIRCLE ART THESIS EXHIBITION 2020

20/03/2563 – 03/04/ 2563


นิทรรศการ “ART EXHIBITION คนร่วมสมัยหัวใจอาร์ต”

09/09/2562 - 20/09/2562


นิทรรศการ EYE SCRAMBLE

04/07/2562 - 15/07/2562


นิทรรศการ “ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน” ผลงานจากการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียนประจำปี พ.ศ. 2562

06/08/2562 - 30/08/2562


นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น “รางวัลศิลปาธร” ประจำปีพุทธศักราช 2562

29/07/2562 - 31/08/2562


นิทรรศการโครงการประกวดภาพถ่าย ๒๓๗ ปีกรุงรัตนโกสินทร์

09/07/2562 - 30/07/2562


นิทรรศการโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่10 ประจำปี 2562

01/07/2562 - 20/07/2562


นิทรรศการผลงานการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3

22/06/2562 - 30/06/2562


นิทรรศการ “กนกวิวัฒน์” โดยวีรยุทธ ศรีเกษร

05/06/2562 - 18/06/2562


นิทรรศการศิลปกรรมมหาบัณฑิต “ศิลป์สอด” SINSORD THESIS ART EXHIBITION

10/05/2562 - 16/05/2562


นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “มา-แล-ง้าน-เด้อ”

19/03/2562 - 23/03/2562


นิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

03/03/2562 - 29/03/2562


นิทรรศการ ASEAN CULTURAL CENTER ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

-


นิทรรศการ งดงามในความพอเพียง “คิดถึงพ่อ”

02/02/2562 - 21/02/2562


นิทรรศการ โครงการสร้างสรรค์ ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

16/11/2561 - 27/11/2561


นิทรรศการ VENUS DIFFERENT BEAUTY

06/11/2561 - 30/11/2561


นิทรรศการ ART WORK SHOWCASE BY OFFICE OF CONTEMPORARY ART AND CULTURE, THAILAND

16/10/2561 - 28/10/2561


นิทรรศการ ผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๑

15/09/2561 - 30/09/2561


นิทรรศการ โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑ YOUNG ARTISTS TALENT 4.0

01/09/2561 - 23/09/2561


นิทรรศการ แสดงผลงานศิลปะ LOOKING 7

04/09/2561 - 28/09/2561


นิทรรศการ ๑๐๐ แรงบันดาลไทย

17/08/2561 - 13/09/2561


นิทรรศการ เรื่องเล่าจากบ้านพ่อ… ตามรอยเท้าพ่อ

17/08/2561 - 31/08/2561


นิทรรศการ ภาพถ่ายสารคดี A LIFE SHADOWS โดย CONSTANTINE KORSOVITIS

03/08/2561 - 26/08/2561


นิทรรศการ ศิลปินศิลปาธร ๒๕๖๑ SILPATHORN’S AWARDEE EXHIBITION 2018

26/07/2561 - 09/09/2561


นิทรรศการ แสดงวิทยานิพนธ์ อินเทน (IN10)

03/07/2561 - 29/07/2561


นิทรรศการ “โลกเปลี่ยนไป วิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลง? : สุนทรียะ คุณค่า วิธีชีวิตอีสาน”

24/04/2561 - 30/04/2561


นิทรรศการ ASEAN CULTURAL CENTER ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน และงาน “วิวาห์อาเซียน” MARRY ME ASEAN

10/03/2561 - 11/03/2561


นิทรรศการ “THE DARK PAINTINGS”

01/11/2560 - 29/11/2560


นิทรรศการศิลปะ “ทลายกำแพงศิลป์: BREAKIN’ THE WALL”

10/03/2560 - 30/04/2560


นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ” ๙๙ น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

17/10/2560 - 05/12/2560


นิทรรศการจากกลุ่มศิลปินแซดสีน้ำ Z WATER COLOR (จัดแสดงสองชั้น)

11/09/2560 - 30/09/2560


โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ศิลปะการแสดงร่วมสมัย นำความเป็นไทยสู่สากล”

16/09/2560 - 24/09/2560


นิทรรศการทางสถาปัตยกรรม สถาปัตยปริวรรต “UNBUILT” (จัดแสดงชั้นสอง)

15/09/2560 - 14/10/2560


นิทรรศการกลับบ้าน ครั้งที่๓ (จัดแสดงชั้นสอง)

30/01/2560 - 28/02/2560


ART THESIS EXHIBITION 2017 (จัดแสดงชั้นสอง)

09/05/2560 - 14/05/2560


นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (จัดแสดงชั้นหนึ่ง)

04/02/2560 - 26/02/2560


EXHIBITION VISUAL ART& ILLUSTRATION 2017 (จัดแสดงชั้นสอง)

02/09/2560 - 15/09/2560


นิทรรศการ PAUSE (A REFLECTION ON DISARRAY)

05/09/2560 - 26/09/2560


VIETNAM CONTEMPORARY ART EXHIBITION IN THAILAND (จัดแสดงชั้นหนึ่ง)

20/08/2560 - 31/08/2560


นิทรรศการสายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญา… สู่งานศิลป์(แสดงงานชั้นที่1)

03/08/2560 - 31/08/2560


7ปี ครุศิลปะ : บันทึก… บนทางศิลป์

16/05/2560 - 16/06/2560


นิทรรศการศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียน

20/04/2560 - 25/04/2560


YOUNG ARTISTS TALENT 8

05/03/2560 - 09/04/2560


จิตวิญญาณธรรมชาติแห่งนามธรรม

08/02/2560 - 28/02/2560


นิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจ

18/10/2559 - 25/11/2559


นิทรรศการรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๐ (จัดแสดงชั้นหนึ่ง)

09/09/2560 - 17/09/2560


นิทรรศการถ่ายภาพฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “MOMENTS OF MY FOND MEMORIES IN INDIA (จัดแสดงชั้นสอง)

17/08/2560 - 27/08/2560


YOUNG ARTISTS TALENT 8 (จัดแสดงชั้นสอง)

05/03/2560 - 28/03/2560


นิทรรศการ กลับบ้าน (ครั้งที่๒)

-


นิทรรศการศิลปะ ผูกพัน ยืนยาว รำลึก ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ

04/07/2560 - 27/07/2560


นิทรรศการผลงาน “เกรงใจในดีไซน์: CONSIDERATENESS IN DESIGN”

19/07/2560


YOUNG ARTISTS TALENT 8

05/03/2560 - 28/03/2560


อัครศิลปินเหนือเกล้า

05/12/2559 - 27/01/2560


INTERNATIONAL EXCHANGE SHOW ครั้งที่ 8

27/01/2559 - 5/02/2559


NEW STATE 2016 สู่สภาวะใหม่ 2559 โดยวิโชค มุกดามณี

16/08/2559 - 15/09/2559


นิทรรศการ “CROSS CULTURAL CRAFTS’

05/08/2559 - 10/08/2559


โครงการประกวดภาพถ่าย “ใต้ร่มพระบารมี” ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ชั้น ๒

06/06/2559 - 26/06/2559


นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร

26/07/2559 - 04/08/2559


นิทรรศการ KING’S INSPIRATION ชั้น ๒

02/05/2560 - 28/05/2560


นิทรรศการผลงานสะสม “กลับบ้าน”

30/01/2560 - 28/02/2560


รวมผลงานการประกวดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรทราชินีนาถ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระชนมายุ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ชั้น๒

02/08/2559 - 30/08/2559


อัคราภิรักษศิลปิน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ชั้น ๑

09/08/2559 - 09/09/2559


ประกวดสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ ในหัวข้อ “เฉลิมกระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา” ชั้น ๑

26/07/2559 - 04/08/2559


นิทรรศการเฉลิม “พระเกียรติคุณแห่งราชสกุลมหิดล” ชั้น ๒

-


โครงการประกวดภาพถ่าย “ใต้ร่มพระบารมี” ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ชั้น ๑

06/06/2559 - 26/06/2559


ศูนย์บันดาลไทย THE CENTER OF THAI INSPIRATION ชั้น ๓

-


นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ๓๓ ชั้น ๑

24/06/2559 - 17/07/2559


โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ชั้น ๒

24/09/2560


ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ASEAN CULTURAL CENTER ชั้น ๓

-


วิศิษฏศิลปิน ผู้ทรงรังสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ชั้นที่ ๑

01/04/2558 - 30/04/2558


นิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๙ YOUNG ARTISTS TALENT ชั้นที่ ๑

26/05/2559 - 19/06/2559


การแสดงผลงานครูศิลปกรรมอาชีวศึกษาครั้งที่ ๔ ชั้น ๑

03/09/2558 - 27/09/2558


นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชั้น ๒

13/06/2560 - 22/06/2560


แสดงผล 4 นิทรรศการ

นิทรรศการจิตรกรรมสื่อสีน้ำ Watercolor Media

09/09/2563 - 27/09/2563


นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น “รางวัลศิลปาธร” ประจำปีพุทธศักราช 2562

29/07/2562 - 31/08/2562


นิทรรศการ ศิลปินศิลปาธร ๒๕๖๑ SILPATHORN’S AWARDEE EXHIBITION 2018

26/07/2561 - 09/09/2561


นิทรรศการรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๐ (จัดแสดงชั้นหนึ่ง)

09/09/2560 - 17/09/2560


แสดงผล 14 นิทรรศการ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

03/08/2563 - 23/08/2563


นิทรรศการ งดงามในความพอเพียง “คิดถึงพ่อ”

02/02/2562 - 21/02/2562


นิทรรศการ ศิลปินศิลปาธร ๒๕๖๑ SILPATHORN’S AWARDEE EXHIBITION 2018

26/07/2561 - 09/09/2561


นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ” ๙๙ น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

17/10/2560 - 05/12/2560


นิทรรศการสายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญา… สู่งานศิลป์(แสดงงานชั้นที่1)

03/08/2560 - 31/08/2560


นิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจ

18/10/2559 - 25/11/2559


นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร

26/07/2559 - 04/08/2559


รวมผลงานการประกวดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรทราชินีนาถ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระชนมายุ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ชั้น๒

02/08/2559 - 30/08/2559


อัคราภิรักษศิลปิน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ชั้น ๑

09/08/2559 - 09/09/2559


ประกวดสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ ในหัวข้อ “เฉลิมกระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา” ชั้น ๑

26/07/2559 - 04/08/2559


นิทรรศการเฉลิม “พระเกียรติคุณแห่งราชสกุลมหิดล” ชั้น ๒

-


นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ๓๓ ชั้น ๑

24/06/2559 - 17/07/2559


โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ชั้น ๒

24/09/2560


วิศิษฏศิลปิน ผู้ทรงรังสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ชั้นที่ ๑

01/04/2558 - 30/04/2558


แสดงผล 70 นิทรรศการ

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 6 ออนไลน์

26/03/2564 - 26/03/2564


นิทรรศการ ILLUMINA

09/03/2564 - 20/03/2564