นิทรรศการ งดงามในความพอเพียง “คิดถึงพ่อ”

นิทรรศการ งดงามในความพอเพียง “คิดถึงพ่อ” โดย สมศักดิ์ สัมโภชานนท์ (สมศักดิ์ สังกะสี) พร้อมศิลปินรับเชิญ อ.สุภี ปสุตนาวิน, อ.บันชา ศรีวงศ์ราช, อ.ชิงชัย อุดมเจริญกิจ, อ.ประพันธ์ หมั่นเผือ, คุณปานทอง กันบุรมย์ โดยรายได้ทั้งหมดจากการประมูลและส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพเขียน มอบให้กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ ศิริราชมูลนิธิ และกลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพ รายได้ทั้งหมดจากการสมทบทุนหนังสือ “เส้นสายและสี – สรรค์” ของ อ.สุภี ปสุตนาวิน

จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 – 21 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

X