นิทรรศการศิลปะ “ทลายกำแพงศิลป์: BREAKIN’ THE WALL”

เป็นครั้งแรกที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดให้ศิลปินกราฟิตี้ปล่อยของกันอย่างอิสระ ในนิทรรศการทลายกำแพงศิลป์ สะท้อนการยอมรับในฝีมือและแนวคิด ไม่ต่างจากศิลปะแขนงอื่น หวังต่อยอดด้วยการดึงศิลปินมือดีร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคต

จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 30 เมษายน 2560

ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

X