นิทรรศการกลับบ้าน ครั้งที่๓ (จัดแสดงชั้นสอง)

นิทรรศการผลงานสะสม “กลับบ้าน” จัดแสดงผลงานศิลปะจำนวน 29 ชิ้น ที่ได้รับจากครอบครัว คุณเทพ จุลดุลย์ นักสะสมศิลปะชาวไทยในสหรัฐอเมริกา ผู้มีความประสงค์จะมอบผลงานศิลปะที่เก็บสะสมไว้ให้แก่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้เก็บรักษาไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของแผ่นดิน ผลงานสำคัญหลายชิ้นในวงการศิลปะ เช่น ภาพสีน้ำ “เพชรบุรี” รางวัลเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 1 ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2528 และภาพสีน้ำมันบนแผ่นไม้ “ดอกไม้” รางวัล BANG DAHN DU AWARD จากการประกวดศิลปกรรมนานาชาติครั้งที่หนึ่ง ปี 2505 ณ กรุงไซง่อน เวียดนามใต้ ผลงานของอาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2534 ได้หวนกลับคืนสู่บ้าน กลับคืนสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี นิทรรศการผลงานสะสม “กลับบ้าน” ถือเป็นการเติมเต็มหน้าประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่ไทยที่ขาดหายไปครั้งสำคัญ เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลประวัติศาสตร์ ที่มา ความเป็นไปในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินชั้นบรมครูทั้ง 29 ชิ้นไว้อย่างละเอียด ทำให้เกิดองค์ความรู้ และข้อมูลเชิงวิชาการที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก จึงถือเป็นหนึ่งในนิทรรศการแห่งความภาคภูมิใจของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในฐานะองค์กรที่เป็นผู้นำการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย

จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031