นิทรรศการถ่ายภาพฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “MOMENTS OF MY FOND MEMORIES IN INDIA (จัดแสดงชั้นสอง)

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระราชทาน จำนวน 50 ภาพ ที่ทรงฉายในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดียระหว่างปี 2548-2557 เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย ที่จะครบรอบในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ตั้งแต่วันที่ 17 – 27 สิงหาคม 2560 ซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์ )
ณ ห้องปฏิบัติการ 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031