นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “มา-แล-ง้าน-เด้อ”

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ” มา-แล-ง้าน-เด้อ “ โดยนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบศิลปหัตถกรรม ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเพาะช่าง Art and Crafts Poh-Chang

จัดแสดงระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2562

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

X