นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชั้น ๒

คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน เฉพาะทางด้านศิลปะรวมทั้งด้านศิลปกรรม ซึ่งมีประวัติในการสร้างศิลปินที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมาย ทั้งที่ได้รับเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ และศิลปินชั้นนำของประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของการพัฒนาการด้านศิลปะ ของคณะศิลปวิจิตร จึงได้จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์ ศิลปินรับเชิญ ศิลปินแห่งชาติ และจัดแสดง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 13 – 22 มิถุนายน 2560
ณ ห้องปฎิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031