นิทรรศการศิลปะ ผูกพัน ยืนยาว รำลึก ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ

นิทรรศการ “ศิลปะ ผูกพัน ยืนยาว”จัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ด้วยความรำลึกถึงศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ โดยได้นำผลงานศิลปะของท่านมาจัดแสดงมากกว่า 70 ผลงาน โดยมุ่งหวังว่าผลงานอันทรงคุณค่าเหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้ที่เข้าชมเกิดความประทับใจ ได้รับสุนทรียภาพ และเกิดแรงบันดาลใจและนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับ ไปต่อยอดให้เกิดผลงานศิลปะที่มีส่วนในการพัฒนาความคิด และจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ต่อไป


สำหรับ อาจารย์ประหยัด พงษ์ดำ ได้สร้างชื่อเสียงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ คิดค้นสร้างสรรค์กรรมวิธีภาพพิมพ์ด้วยเทคนิควิธีแปลกใหม่ ที่มีคุณประโยชน์อย่างมาก แก่วงการศิลปะภาพพิมพ์ เป็นผู้ริเริ่มออกแบบสร้างสรรค์ดวงตราไปรษณียากรที่มีคุณค่าทางศิลปะอันงดงาม สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ จนได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ อาจารย์ประหยัด ยังได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ผลงานมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ พ.ศ. 2506 ได้รับเลือกเป็นศิลปินเกียรติยศ สาขาภาพพิมพ์ จากสถาบันศิลปะ กรุงฟลอเรนซ์ อิตาลี โดยรัฐบาลอิตาลี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับเกียรติเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2539 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เขียนภาพประกอบในหนังสือพระมหาชนก จำนวน 4 ภาพ ได้สร้างคุณประโยชน์อย่างมากไว้แก่วงการศิลปะ และการศึกษาศิลปะของไทย

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031