นิทรรศการศิลปกรรมมหาบัณฑิต “ศิลป์สอด” SINSORD THESIS ART EXHIBITION

ผลงานโดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2562

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031