นิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๙ YOUNG ARTISTS TALENT ชั้นที่ ๑

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงได้นำผลงานของเยาวชนทั้ง ๑๒ คนมาจัดแสดงพร้อมกับผลงานของเพื่อนเยาวชนที่ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากการ เข้าค่ายฝึกอบรมที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยนิทรรศการในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้เป็นคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมนำผลงานจัดแสดงใน “นิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559”

ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2559
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031