นิทรรศการ “กนกวิวัฒน์” โดยวีรยุทธ ศรีเกษร

นิทรรศการ “กนกวิวัฒน์” กับการเดินบนเส้นทางศิลปะ 20 ปี ของ วีรยุทธ ศรีเกษร Weerayut Srikesorn ที่ผู้ชมจะได้ชมงานศิลปะสร้างสรรค์ จะรู้จักในความเป็นตัวตนของวีรยุทธ ศรีเกษร มากยิ่งขึ้น ในนิทรรศการนี้จะมีผลงานแสดงกว่า 50 ชิ้น

จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 – 18 มิถุนายน 2562

ณ ห้องนิทรรศการ 5 และ U-Gallery หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

X