นิทรรศการ ผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๑

15 กันยายน วันศิลป์ พีระศรี นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2561 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 – 30 กันยายน 2561 ณ ห้องนิทรรศการ 5

ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน​

X