นิทรรศการ ศิลปินศิลปาธร ๒๕๖๑ SILPATHORN’S AWARDEE EXHIBITION 2018

นิทรรศการเทิดพระเกียรติและเชิดชูเกียรติรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี 2561

จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 9 กันยายน 2561

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

X