นิทรรศการ “เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน: ASEAN Creative city”

นิทรรศการ “เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน: ASEAN Creative city” ที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
กระทรวงวัฒนธรรมตั้งใจรังสรรค์ขึ้นเนื่องในโอกาสวันอาเซียน ประจำปี 2564
และครบรอบ 6 ปี การก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
รวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองปีสากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนจึงจัดนิทรรศการเมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน : ASEAN Creative Cities

จัดแสดงวันที่ 8 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564
ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 3

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031