นิทรรศการ แสดงวิทยานิพนธ์ อินเทน (IN10)

นิทรรศการแสดงวิทยานิพนธ์ อินเทน (IN 10) โดย นักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 29 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน .

X