นิทรรศการ โครงการสร้างสรรค์ ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 – 27 พฤศจิกายน 2561

ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

X