นิทรรศการ 5 Artists Conflux

นิทรรศการ “C O N F L U X” ผลงานโดย สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ (Somsak Raksuwan), กำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน (Gumsak Atipiboonsin), โอภาส โชติพันธวานนท์ (Opas Chotiphantawanon), ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน (Natsuree Techawiriyataweesin) และ ทวี ตั้งมงคลวณิช (Tawee Tungmongkolvanit)

จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 29 มีนาคม 2563

ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

X