นิทรรศการ ART THESIS

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Still Alive” ผลงานโดยนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะมีพิธีเปิดในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน : Rajdumnern Contemporary Art Center Still Alive : นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของเหล่านักศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจัดแสดง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ซึ่งจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น.

 

จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 28 มิถุนายน 2560

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031