นิทรรศการ ASEAN CULTURAL CENTER ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน และงาน “วิวาห์อาเซียน” MARRY ME ASEAN

ขอเรียนเชิญท่านผู้เกียรติทุกท่านมาร่วมบันทึกภาพบรรยากาศอันงดงามของวัฒนธรรมประเพณีแต่งงานของ ๑๐ ประเทศสมาชิกในอาเซียน ที่มีทั้งความเหมือนและความต่าง รวมถึงร่วมกิจกรรมพิเศษ สร้างสรรค์ความรู้ทางวัฒนธรรมกันฟรีตลอดงานทั้งสองเดือน

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561

ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น ๓ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

X