นิทรรศการ EYE SCRAMBLE

นิทรรศการศิลปกรรม “Eye scramble” ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาจิตรกรรม คณะศิลปวิจตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 14 กันยายน 2562

ณ ห้องนิทรรศการ 5 และ U-Gallery ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

X