นิทรรศการ “LOOKING 9”

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ขอเชิญชมนิทรรศการ “LOOKING 9” นิทรรศการศิลปะจากคณาจารย์และนักศึกษา วิชาเอกสาขาภาพพิมพ์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 2 – 30 สิงหาคม 2563

ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

X