นิทรรศการ SANAN ART THESIS EXHIBITION

นิทรรศการสนั่น (SANAN ART THESIS EXHIBITION) นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์ สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562

จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 14 มิถุนายน 2563

ณ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

X