นิทรรศการ VENUS DIFFERENT BEAUTY

โดย ประสิทธิ์ วิชายะ Prasit Wichaya และ ทวีศักดิ์ อุชุคตานนท์ Taweesak Ujugatanond

จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 – 30 พ.ย. 2561

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

X