นิทรรศการ “Young Artists Talent 12th”

      เราขอนำภาพบรรยากาศระหว่างการติดตั้งนิทรรศการ โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564หรือ “Young Artists Talent 12th” โดยได้ประกาศผลการตัดสินไปแล้วเมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา จากผลงานศิลปะที่ ส่งเข้าประกวดกว่า 100 ผลงาน จากนักศึกษามหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาในสาขาวิชาด้านศิลปะจากทั่วประเทศ แล้วนั้น บัดนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้จัดนิทรรศการ YOUNG ARTISTS TALENT 12th นิทรรศการผลงานในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564

แสดงระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2564
ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031