ประกวดสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ ในหัวข้อ “เฉลิมกระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา” ชั้น ๑

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร โดยจัดประกวดสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ ในหัวข้อ “เฉลิมกระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษาซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อต่อพสกนิกรชาวไทย โดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ นานับประการ นำความเจริญไพบูลย์ และความมั่นคงมาสู่ประเทศ

จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม2559
ณ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031