นิทรรศการ “ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน” ผลงานจากการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียนประจำปี พ.ศ. 2562

ผลงานการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้หัวข้อ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยในปีนี้มีภาพถ่ายที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำมาจัดแสดงให้ชมจำนวนทั้งสิ้น 67 ภาพ จากจำนวนทั้งสิ้น1,546 ภาพ

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 6-30 สิงหาคม 2562

ณ U-Gallery และห้องนิทรรศการ 5 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

X