รวมผลงานการประกวดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรทราชินีนาถ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระชนมายุ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ชั้น๒

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ
รวมผลงานการประดวกภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระชนมายุ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559

จัดแสดงระหว่างวันที่ 2-30 สิงหาคม 2559

ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031