นิทรรศการโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่10 ประจำปี 2562

นิทรรศการโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 นิทรรศการที่จัดผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 74 คน และผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ของศิลปิน รุ่นใหม่ 12 คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านศิลปะ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2562 โดยผลงานในครั้งนี้เกิดจากแรงบันดาลใจ ในการเดินทางดังกล่าว

จัดแสดงระหว่างวันที่ 1-20 กรกฎาคม 2562​ ​

ณ​ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

X