ศูนย์บันดาลไทย THE CENTER OF THAI INSPIRATION ชั้น ๓

ได้จัดตั้ง “ศูนย์บันดาลไทย” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ บริหารจัดการเสน่ห์ทางวัฒนธรรม (ทุนทางวัฒนธรรม) อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานในการสร้างแรงบันดาลใจในการนำ “เสน่ห์ไทย” จากทุนวัฒนธรรมในถิ่นต่างๆ มาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมจากแหล่งอารยธรรมทั่วประเทศ และสังเคราะห์ผ่านกรณีศึกษา ที่ทำให้ผู้สนใจได้เห็นรูปธรรมที่จับต้อง และนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

ณ ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031