อัคราภิรักษศิลปิน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ชั้น ๑

พระราชกรณียกิจนานัปการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงบำเพ็ญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังคงจารึกอยู่ในจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของชาวโลก โดยในส่วนของพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปกรรมอันบังเกิดจากพระราชหฤทัยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและทรงห่วงใยต่ออาณาประชาราษฎร์ นับเป็นความปลาบปลื้มปีติในจิตใจพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ท่านว่า “อัคราภิรักษศิลปิน” ซึ่งหมายถึง “ศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ”ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ดูแลและส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ให้มีความวัฒนาถาวรเป็นอัตลักษณ์ของชาติไทยอย่างมั่นคง

จัดขึ้นตั้งแต่ วันนี้ – 9 กันยายน 2559
ณ บริเวณชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031