โครงการประกวดภาพถ่าย “ใต้ร่มพระบารมี” ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ชั้น ๑

นิทรรศการโครงการประกวดภาพถ่าย “ใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 – 26 มิถุนายน 2559
และจะมีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00 น.
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031