นิทรรศการ ๑๐๐ แรงบันดาลไทย

นิทรรศการ ๑๐๐ แรงบันดาลไทย 6 นักออกแบบหลัก

กฤษดา วงศ์อารยะ

ไพโรจน์ ธีระประภา

ปณต ทองประเสริฐ

ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ

รศ.อาวิน อินทรังษี

ชมผลงานของนักออกแบบกลุ่มเซียมไล้™ ผลงานนักออกแบบรับเชิญ และผลงาน ของนักศึกษา รวมทั้งสิ้นกว่า 100 ชิ้นงาน พบกับ…ผลงานจริงของนักศีกษา ที่เข้าร่วมฝึกงานในโครงการ ๑๐๐ แรงบันดาลไทย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์ • สรชา หลวงพิทักษ์ • ภัทรพร สิเนหารุณ • น้ำเชี่ยว แม้นพ่วง สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ • วิภาดี แซ่ลิ่ม • ชุติมน ธำรงโชติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ • พงศ์ธร ดีสะท้าน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ • วิวิศนา หาเพิ่มพูล

จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 13 กันยายน 2561

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031