นิทรรศการโครงการประกวดภาพถ่าย ๒๓๗ ปีกรุงรัตนโกสินทร์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมนิทรรศการโครงการประกวดภาพถ่าย ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (งานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์) ที่ได้รวบรวมผลงานภาพถ่าย ๖๗ ผลงาน ผสานมุมมองของนักถ่ายภาพ เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ร่วมสมัยของเกาะรัตนโกสินทร์

จัดแสดงระหว่างวันที่ 9-30 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

X