นิทรรศการ “ร้อยพลังไทย สู้ภัยโควิด”

      

      หนึ่งในจำนวน 100 ภาพถ่าย จากโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก # 3 ในหัวข้อ “ร้อยพลังไทย สู้ภัยโควิด” โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้น โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกจากภาพถ่ายที่มีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 3,960 ซึ่งเป็นการสื่อสารเรื่องราวแห่งความร่วมมือทางด้านสาธารณสุข การรับมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต-19 และความร่วมมือต่าง ๆ ของภาคประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการฯ

จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2564
ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
เวลา 10.00 – 19.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031