นิทรรศการ “ART EXHIBITION คนร่วมสมัยหัวใจอาร์ต”

เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่กิจกรรมแสดงผลงานจากการสร้างสรรค์ งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสนับสนุนการสร้างเสริมกลไกจูงใจให้กับศิลปินในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผลงานที่นำมาจัดแสดงประกอบไปด้วย ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินร่วมสมัย รวมผลงานที่จัดแสดงทั้งหมด 40 ผลงาน

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 9-20 กันยายน 2562

ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

X