เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 6 ออนไลน์

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรม “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 6 ออนไลน์ (The 6th Bangkok Art Festival Online : BAF LIVE)” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานกล่าวปิดงานฯ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และผลงานศิลปะจากร้านค้า พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกจากงาน BAF LIVE ให้แก่ศิลปินที่ ร่วมงาน
กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย

– การแสดงศิลปะร่วมสมัยกำกับ โดยศิลปินศิลปาธร สาขาการแสดง นายมานพ มีจำรัส
– การเสวนา พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิลปิน
รุ่นใหม่ ปั๋น ดริสา (Riety)
– มินิคอนเสิร์ต จาก นนท์ ธนนท์
– กิจกรรม Workshop
– การออกร้านค้าศิลปะจากผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย จำนวน 15 ร้าน

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031