โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย”ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญร่วมงานโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย”ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้”

ภายใต้แนวคิด BATIK CITY
ส่งเสริมศักยภาพนักออกแบบต่อยอดสู่อุตสาหกรรมผ้าไทย
นำเสนอมรดกทางภูมิปัญญาที่มีความหลายหลาย
และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
เปิดให้บริการ
อังคาร – อาทิตย์
เวลา 10.00 – 19.00 น.
(ปิดทำการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

X