นิทรรศการ “ดินเปื้อนหมึก ครั้งที่ 13” ตอน Distance ≠ Distance / ห่าง ไม่ ห่าง

      จัดแสดงผลงานโดยนักศึกษาสาขาวิชาประติมากรรม และสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สาขาวิชาประติมากรรม และ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ จำนวน 34 ผลงาน ศิลปินรับเชิญ 9 ผลงาน

สามารถเข้าชมนิทรรศการได้ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ระหว่างวันที่ 3 – 13 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องนิทรรศการ 5 และ ยู แกลลอรี่ ชั้น 2
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031